Hệ thống cửa hàng

Hệ thống cửa hàng của MÁY PHA CÀ PHÊ trên toàn quốc

Cơ sở Tp.HCM

- Địa chỉ: 193/9 Đường Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh - Số điện thoại: 0965048381